"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja pn. "Rzemiosło artystyczne w Krainie Łęgów Odrzańskich"

mająca na celu utworzenie miejsca pracy poprzez otwarcie działalności gospodarczej z usługą projektowania wnętrz, produkcją mebla oraz elementów dekoracyjnych z drewna(rękodzieło artystyczne) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.